Hongkong package
แบบฟอร์มจอง ทัวร์์ ฮ่องกง
แนะนำ ขั้นตอน การจอง ทัวร์ฮ่องกง >> Clickา

รายละเอียดผู้จอง
  นางสาว
ชื่อ * (กรุณากรอกชื่อเป็นภาษาอังกฤษ)
นามสกุล.. * (กรุณากรอกนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ)
E-Mail ที่ใช้ติดต่อ *
**กรุณา พิมพ์ e-mail address ให้ถูกต้องเพราะจำเป็นในการส่งข้อความยืนยันการจองกลับ
หมายเลขโทรศัพท์


**กรุณา แจ้งโรงแรม หรือสถานที่พัก เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่ไป รับ/ส่ง เพื่อทำทัวร์
รงแรมที่พัก      

** กรุณา เลือกรายการทัวร์ (คลิ๊กที่ช่องสี่เหลี่ยมด้านหน้ารายการทัวร์ สามารถเลือกได้มากกว่า 1 รายการ)
รายการทัวร์
จำนวนผู้ใหญ่ จำนวนเด็ก(2-11ปี) วันที่ต้องการทำทัวร์
Hongkong City tour (ทัวร์ฮ่องกง ครึ่งวัน)   วัน/เดือน/ปี
Lantau Explorer Tour 360 (ทัวร์เกาะลันเตา 1)   วัน/เดือน/ปี
Hongkong Disneyland (ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์)   วัน/เดือน/ปี
Shenzhen Excursion (ทัวร์เซินเจิ้น)   วัน/เดือน/ปี
Macau One Day Tour (ทัวร์มาเก๊า 1 วัน)   วัน/เดือน/ปี

กรุณากรอกชื่อรายการทัวร์หรือรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมหากต้องการ
เด็กอายุ 11 ปี หรือต่ำกว่า กรุณาแจ้งชื่อ และ อายุ วัน เดือน ปี เกิด (ตามพาสปอร์ต) เพื่อที่จะได้คิดราคาเด็กให้


ฮ่องกงแพคเกจ หน้าแรก โรงแรม ฮ่องกง โรงแรม ฮ่องกง แพคเกจ ฮ่องกง แพคเกจ ฮ่องกง แพคเกจที่พัก ฮ่องกง แพคเกจที่พัก ฮ่องกง แพคเกจ ฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกง - มาเก๊า ตั๋วเครื่องบิน ฮ่องกง ตั๋วเครื่องบิน ฮ่องกง  hongkong link Link
Contact Number 02 9546970 Fax 02 9547717 หรือ Email :
Office Hour : จันทร์-ศุกร์ (09.00-17.00) / เสาร์(เว้นเสาร์) (9.00-12.00)
Payment by paysbuy
tat
Copyright (c) PackageHongkong.com 2006